σύνδεσμοι

 

www.socialcooperatives.gr - Eνημερωτική πύλης που στοχεύει στην ενθάρρυνση, υποστήριξη και επιτάχυνση της αυτοοργάνωσης των Κοιν.Σ.Επ. και γενικότερα των φορέων της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.

openkorinthos - Το Openkorinthos είναι ένα πρωτοποριακό εγχείρημα πολιτών του Δήμου Κορινθίων που υποστηρίζει ένα ανοιχτό και σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών.

Δίκτυο Μεσόγειος SOS - Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ξεκίνησε το 1990 ως μια Περιβαλλοντική Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από μία ομάδα ανθρώπων αποφασισμένων να παρέμβουν στα περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας μας, της Μεσογείου και της Ευρώπης γενικότερα.

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών - Κοινωνικές Συμπράξεις, Καλές Πρακτικές, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Τοπικά Δικτυα Συλλόγων λειτουργούν μέσα απο ένα ενιαίο σύστημα social media και Δημοσιογραφίας Πολιτών.

Δήμος Ν. Σμύρνης & Ατζέντα 21 - Πληροφορίες για τις διαδικασίες Ατζέντα 21 που εφαρμόζει από το 2008 ο Δήμος Ν. Σμύρνης σε συνεργασία με την οργάνωση Κέντρο για την Ανάπτυξη στη Μεσόγειο. 

Πρόγραμμα "Δι@ύγεια" - To Πρόγραμμα Δι@ύγεια στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Η Ελληνογερμανική συνέλευση - Η Ελληνο-γερμανική συνέλευση (DGV) αποτελεί μια ευρεία πρωτοβουλία για συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών περιφερειών, πόλεων και πολιτών. Κύριος στόχος είναι να ενοποιηθούν οι υπάρχουσες επαφές και να δημιουργηθούν νέες, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένα μέτρα συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών.

Neighbor.ly μια πλατφόρμα «crowdfunding» για ομάδες πολιτών, δήμους και κοινότητες που θέλουν να υλοποιήσουν προγράμματα, δράσεις και έργα προς όφελος της πόλης και των πολιτών της. 

PlaceSpeak μια πλατφόρμα διαβούλευσης μεταξύ των Δήμων και των πολιτών.