Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού, χάραξης και εφαρμογής πολιτικών που τους αφορούν, όπως αυτή καθορίζεται στη Διακήρυξη του Ρίο ντε Τζανέιρο (1992) καθώς και στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση (2001), αποτελεί μείζον ζήτημα για τις δημοκρατίες του σήμερα. Οι εκλογές, τα δημοψηφίσματα, οι επίσημες δημοσκοπήσεις και η συλλογή υπογραφών αποτελούν μορφές συμμετοχής οι οποίες ορίζονται διά νόμου. Πέραν αυτών όμως, οι πολίτες, είτε ατομικά είτε συλλογικά (στο πλαίσιο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών), ολοένα και περισσότερο απαιτούν και αναζητούν τρόπους ενεργού συμμετοχής σε σχέση με δράσεις και σχέδια παρέμβασης τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο τα οποία αφορούν το ευρύτερο περιβάλλον τους, είτε αυτό είναι η γειτονιά τους είτε ο οικισμός, η κοινότητα, η πόλη, το φυσικό περιβάλλον κ.α.

Στη χώρα μας, η θέσπιση των επιτροπών διαβούλευσης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης από το Σχέδιο Καλλικράτης (2010) αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την υποχρεωτική εισαγωγή επίσημων συμμετοχικών διαδικασιών. Δίπλα σε αυτές ωστόσο, πολίτες, φορείς, Μ.Κ.Ο., σύλλογοι κτλ. έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν άτυπες συμμετοχικές διαδικασίες, οι οποίες, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, είτε ασκώντας πίεση για τη λήψη αποφάσεων είτε λειτουργώντας συμπληρωματικά στις αντίστοιχες επίσημες διαδικασίες. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα «Συμμετοχή», μια πρωτοβουλία του γερμανικού ιδρύματος Heinrich Böll, των εκδόσεων Νεφέλη και του ηλεκτρονικού περιοδικού Χρόνος, φιλοδοξεί να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους όσοι συμμετέχουν ή θέλουν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των κάθε είδους αποφάσεων που αφορούν το ευρύτερο περιβάλλον τους, είτε αυτοί είναι απλοί πολίτες είτε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες ή πολιτικοί, παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν τις μεθόδους διεξαγωγής συμμετοχικών διαδικασιών, το ελληνικό και διεθνές νομικό και θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, σχετικές μελέτες, άρθρα, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών από όλη την επικράτεια. Συγχρόνως, θα είναι σημαντικός και ο ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας με τη Γερμανία, χώρα με πολύχρονη εμπειρία και σειρά πειραματισμών στο πεδίο της συμμετοχής και της διαβούλευσης των πολιτών, από την οποία θα λαμβάνονται παραδείγματα επιτυχημένων συνεργειών τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών, καθώς και χρήσιμη τεχνογνωσία. Ακόμα, το φόρουμ εντός της πλατφόρμας θα προωθεί την κατάθεση και την ανταλλαγή απόψεων, οπτικών και ιδεών επί του θέματος απ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στόχος της πλατφόρμας «Συμμετοχή» είναι να καταστεί εργαλείο ενημέρωσης και δικτύωσης πολιτών που εμπλέκονται ενεργά σε συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης σε διάφορα επίπεδα και με διαφορετικά μέσα.