δίκτυο μεσόγειος sos - ελευσίνα

Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις-Λιμάνια: «Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020». 

Εγχειρίδιο Χρήσης του Δικτύου Μεσόγειος SOS για το πώς λειτουργεί μια διαδικασία Διαβούλευσης για τη δημιουργία Κοινού Οράματος, με παραδείγματα από την περίπτωση της Ελευσίνας.