συνΑθηνά

 

Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει τις δράσεις των ομάδων της πόλης δημιουργώντας έναν κοινό τόπο επικοινωνίας και δικτύωσης.

Στα περισσότερα παραδείγματα συμμετοχικής διακυβέρνησης της πόλης ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι συνήθως συμβουλευτικός, σπανίως αφορά τη λήψη αποφάσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια σύνηθες είναι να αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών αντικαθιστώντας τον Δήμο. Το πρόγραμμα «ΣυνΑθηνά» ακολουθεί μια αντίστροφη πορεία. Ο Δήμος στηρίζει και ενισχύει την ανεξάρτητη δράση των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία και την απαραίτητη υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και σύνδεσή του με την πόλη. Το πρόγραμμα αυτό, πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, στηρίζεται στην αρχή ότι η διακυβέρνηση της πόλης δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω των επίσημων διαδικασιών της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και μέσω των καθημερινών συλλογικών πρακτικών και δράσεων μικρής ή μεγάλης κλίμακας που υλοποιούνται σε επίπεδο γειτονιάς και πόλης.

SinAthina

(Φωτογραφία: Η διαδικτυακή πλατφόρμα και η στέγη του "ΣυνΑθηνά")

Οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών διαφέρουν πολύ ως προς την οργανωτική τους δομή, τον τρόπο δράσης και τα δίκτυα που χρησιμοποιούν για να γνωστοποιήσουν τις δράσεις τους. Η διαδικτυακή πλατφόρμα «ΣυνΑθηνά» δημιουργεί έναν κοινό τόπο για όλες τις δημιουργικές ομάδες της πόλης με στόχο να διευκολυνθεί η μεταξύ τους επικοινωνία και η δικτύωσή τους με τους πολίτες της Αθήνας. Οι ομάδες αυτές μπορεί να είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή ακόμα και άτυπες ομάδες πολιτών των οποίων η δραστηριότητα επηρεάζει την καθημερινότητα της ζωής στην πόλη. Η πλατφόρμα «ΣυνΑθηνά» δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να γνωστοποιήσουν τις δράσεις τους, να συνδεθούν με άλλες ομάδες και να ανταλλάξουν εμπειρία και τεχνογνωσία. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα ημερολόγιο και ένας ψηφιακός χάρτης με όλες τις δράσεις που διεξάγονται στην Αθήνα για όποιον πολίτη ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και να ενημερωθεί.

Οι δράσεις χωρίζονται ανάλογα με το θέμα τους στις εξής κατηγορίες:

– Αλληλεγγύη

– Αστικές παρεμβάσεις

– Διαδρομές

– Δράσεις δικτύωσης

– Εκπαίδευση, Μάθηση

– Παιδί

– Περιβάλλον

– Πολιτισμός

Συμπληρωματικά οι ομάδες που είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ραδιοφωνικές εκπομπές στο δημοτικό ραδιόφωνο Αθήνα 9,84 παρουσιάζοντας το έργο τους και την ομάδα τους.

Από τον Οκτώβριο του 2013 η πλατφόρμα έχει πλέον και φυσική παρουσία με τη λειτουργία της στέγης του «ΣυνΑθηνά». Το μέχρι πρότινος αναξιοποίητο δημοτικό περίπτερο στην πλατεία της Βαρβακείου απέναντι από τη Δημοτική Αγορά μετατράπηκε σε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης. Σε συνεργασία με τις κοινότητες των «Imagine the City» και «GloVo», χορηγών και υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ανακαινίστηκε ο εσωτερικός και ο εξωτερικός χώρος του περιπτέρου και εξοπλίστηκε κατάλληλα ώστε να φιλοξενεί τις δράσεις και τις οργανωτικές συναντήσεις των ομάδων που συμμετέχουν στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΣυνΑθηνά».

Σκοπός της στέγης του «ΣυνΑθηνά» είναι να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για όλες τις ομάδες της πόλης στο κέντρο της Αθήνας αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τόσο την πλατεία Βαρβακείου όσο και την ευρύτερη περιοχή της Αθηνάς. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του «ΣυνΑθηνά» http://www.synathina.gr/

Λίνα Λιάκου