το community organizing στη γερμανία

 

Το Γερμανικό Ινστιτούτο για το Community Organizing (DICO) αποτελεί κέντρο ανάπτυξης ανεξάρτητων ευρείας βάσης οργανώσεων των πολιτών που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του Community Organizing, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη όσον αφορά την έρευνα σε αυτόν τον τομέα αλλά και σε άλλους παρεμφερείς. Το DICO στηρίζει την ανάπτυξη ισχυρών και δημοκρατικών θεσμών εντός της κοινωνίας των πολιτών καθώς και την εκπαίδευση των επαγγελματιών που τη συνδράμουν.

DICO Institute

Πριν δημιουργηθεί το ινστιτούτο, είχε προηγηθεί μακροχρόνια προκαταρκτική δουλειά από τους κατοίκους του Βερολίνου στις γειτονιές τους, με τη συνδρομή του Καθολικού Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της πόλης. Οι κάτοικοι δημιούργησαν και επεξεργάστηκαν πλατφόρμες που βασίζονται στην κοινωνία των πολιτών. Η επιτυχία και η διεύρυνση αυτών των οργανώσεων των πολιτών στο Βερολίνο όπως και αλλού αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία αυτού του Ινστιτούτου που αποτελεί το κατεξοχήν κέντρο του Community Organizing στη Γερμανία.

Το Community organizing λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το δυναμικό των επίσημων δημοκρατικών θεσμών και προσπαθεί αφενός να ενισχύσει τη δημοκρατία και αφετέρου να τη φέρει πιο κοντά σε τοπικό επίπεδο. Το Community organizing μπορεί να θεωρηθεί «σχολείο της δημοκρατίας» για όσους έχουν εγκαταλείψει τον δημόσιο χώρο αλλά και για όσους δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε αυτόν. Πάνω απ’ όλα, απαιτεί μακροχρόνια συνεργασία όχι μόνο για τον κόσμο αλλά με τον κόσμο. Χρησιμοποιώντας μια σειρά πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί μέσω του Community organizing, απλοί πολίτες αποκτούν την ικανότητα να διαπραγματεύονται εκ του σύνεγγυς με οικονομικούς και πολιτικούς ηγέτες και στην πορεία αυτής της διαδικασίας να βελτιώνουν στην πράξη τη ζωή και το περιβάλλον τους.