παραδείγματα

 

Τα παραδείγματα συμμετοχικών δράσεων, πρωτοβουλιών και συνεργιών μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελούν σημαντικό εργαλείο σε επίπεδο πληροφόρησης και τεχνογνωσίας για όλους όσους θέλουν να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες. Τα παραδείγματα αυτά είναι καινοτόμα, ενισχύουν την ιδιότητα του πολίτη, προωθούν την διαφάνεια στη διακυβέρνηση και δημιουργούν νέα δίκτυα αλληλεγγύης

 

Η δημόσια συμμετοχή στη Γερμανία

Στη Γερμανία η δημόσια συμμετοχή σε διαδικασίες προγραμματισμού εντός ομοσπονδίας, κρατιδίων και δήμων είναι νομικά επιβεβλημένη. 

e-dialogos: ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα Τρίκαλα

Το e-dialogos είναι ένα καινοτόμο έργο που δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης των Τρικάλων να εμπλακούν στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων της πόλης

Διαχείριση συνοικιών Βερολίνου

Το πρόγραμμα «Διαχείριση Συνοικιών Βερολίνου» μεταφέρει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την κοινωνική ανάπτυξη στο τοπικό επίπεδο.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΣυνΑθηνά

Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει τις δράσεις των ομάδων της πόλης δημιουργώντας έναν κοινό τόπο επικοινωνίας και δικτύωσης.

Το γερμανικό ινστιτούτο DICO

Το Γερμανικό Ινστιτούτο για το Community Organizing (DICO) αποτελεί κέντρο ανάπτυξης ανεξάρτητων ευρείας βάσης οργανώσεων των πολιτών που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του Community Organizing

Συμμετοχικός προϋπολογισμός

Ένα διεθνές παράδειγμα συμμετοχικής δημοκρατίας