η θεσσαλονίκη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας

(comments: 0)

Με όχημα την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας η Θεσσαλονίκη επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του εθελοντή στην πόλη

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες η Θεσσαλονίκη θα κινείται στους ρυθμούς της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας. Το στοίχημα της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία υποδομών και δικτύων που θα κληροδοτηθούν στην πόλη και θα επηρεάσουν ουσιαστικά τον τρόπο που λειτουργεί. Σκοπός της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας είναι να δείξει και να παρουσιάσει τον τρόπο που οι νέοι εμπλέκονται, επηρεάζονται και επηρεάζουν την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης μέσω ενός πολυεπίπεδου προγράμματος δράσεων διάρκειας ενός χρόνου. Ο ρόλος λοιπόν που θα έχουν οι νέοι της Θεσσαλονίκης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων αυτών θα κρίνει και τον βαθμό επιτυχίας του.

Ο τρόπος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα της διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας. Η βούληση της δημοτικής αρχής όπως εκφράζεται μέσω του οργανισμού Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 είναι ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εθελοντή μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα ενδυναμώνει τους νέους μετατρέποντάς τους σε ενεργούς πολίτες. Σύμφωνα με τους υπευθύνους του τμήματος εθελοντών της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας, ο ρόλος του εθελοντή δεν πρέπει να είναι απλώς διεκπεραιωτικός, οι πολίτες πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες αλλά και ευθύνες για την υλοποίηση δράσεων, ενώ ταυτόχρονα μέσω της συμμετοχής τους πρέπει να αναπτύσσουν ικανότητες και know-how.

Μέχρι στιγμής έχει δημιουργηθεί μια πρώτη ομάδα με πάνω από 1.500 μέλη που συμμετέχουν στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας. Τα μέλη της ομάδας του 2014 θα έχουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των δράσεων της διοργάνωσης με στόχο να λειτουργήσει σαν πρότυπο μοντέλο συνεργασίας των πολιτών για την πόλη. Το σκεπτικό της εμπλοκής των ενεργών πολιτών στο γίγνεσθαι της πόλης είναι και στρατηγική του δήμου που αναπτύσσεται σε τέσσερα οριζόντια επίπεδα:

1. Συνεργασία με ομάδες και πολίτες για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την πόλη. Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας θα λειτουργήσει σαν πιλότος δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο υπόβαθρο και για την εξασφάλιση της συνέχειας στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

2. Συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ώστε να διευκολύνονται οι δράσεις και οι εκδηλώσεις τους. Το υπό σύσταση Γραφείο Συντονισμού που ανήκει στο Τμήμα Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας του Δήμου θα παρέχει στις οργανώσεις την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια σε εξοπλισμό και διάθεση χώρων για τις δράσεις τους.

3. Απευθείας συμμετοχή των πολιτών στη διοίκηση μέσω Λαϊκών Συνελεύσεων και Επιτροπών Διαβούλευσης. Στόχος της δημοτικής αρχής για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των οργάνων αυτών είναι η σύγκληση συνελεύσεων για πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και θεματικές που αφορούν τους πολίτες (π.χ. πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης).

4. Ανάπτυξη του τομέα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η κοινωνική επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης ανάπτυξης για την πόλη που θα συνδέει την επιχειρηματική κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και τον Δήμο. Οι πολίτες μέσω των κοινωνικών επιχειρήσεων θα αναλάβουν ευθύνες και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της πόλης (π.χ. κοινωνικές επιχειρήσεις θα αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών του Δήμου).

Σημαντική πηγή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη της στρατηγικής σε θέματα της κοινωνίας των πολιτών του Δήμου έπαιξε η ελληνογερμανική συνεργασία τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως είχε αναφέρει και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνέντευξή του στη «Συμμετοχή», ο Γερμανός δήμαρχος του Στάιναχ, ο Φρανκ Έντελμαν, έχει δώσει στον Δήμο Θεσσαλονίκης σημαντικό know-how για τον τρόπο και τις διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση και τις μεθόδους δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ των αιρετών του Δήμου, το υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου, τα τοπικά συμβούλια αλλά και τους φορείς και τις κοινότητες της πόλης.

Η δημιουργία ενεργών πολιτών και το χτίσιμο μιας καινούριας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και δημοτικής αρχής αποτελεί βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί οποιαδήποτε ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την πόλη τους. Λόγω κλίμακας και μεγέθους, η Θεσσαλονίκη έχει τη δυναμική για τέτοιους είδους αλλαγές στη διακυβέρνησή της. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν η στρατηγική και τα σχέδια της δημοτικής αρχής και κατά πόσο η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας θα μπορέσει να δώσει το παράδειγμα και να διαμορφώσει ένα νέο πεδίο διαλόγου και συνεργασίας. Ένας σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητας είναι και ο βαθμός διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών για όλες τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα και τους επηρεάζουν, η κατανόηση των προβλημάτων αλλά και των δυνατοτήτων που έχουν οι Δήμοι, και πάνω απ’ όλα ο διάλογος και η συνεργασία να γίνει επί ίσοις όροις και σε ένα κοινώς αποδεκτό πλαίσιο.

Λίνα Λιάκου

Go back