επαναπροσδιορίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών

(comments: 0)

Rethinking why people participate (Επαναπροσδιορίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών) του Tiago Peixoto από το blog του DemocracySpot

Τι οδηγεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων για τη διακυβέρνηση της κοινότητας, της πόλης ή της χώρας; Τι ρόλο παίζουν τα δεδομένα, η τεχνολογία και οι διαφορετικές μέθοδοι συμμετοχικής διαδικασίας ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχική συνείδηση των πολιτών; Τι μαθήματα προκύπτουν αναλύοντας μοτίβα, συμπεριφορές αλλά και δεδομένα από εκλογικές διαδικασίες και προεκλογικές καμπάνιες, και πώς η γνώση που έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτές τις καμπάνιες μπορεί να μετακυλήσει και σε μη εκλογικές διαδικασίες συμμετοχικής δημοκρατίας;

Go back