επιχορηγήσεις commonwealth foundation

(comments: 0)

Το «Commonwealth Foundation» δίνει  επιχορηγήσεις ύψους £30,000 σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δουλεύουν πάνω στη Συμμετοχική Διακυβέρνηση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29 Οκτώβρη. Για περισσότερες πληροφορίες http://www.commonwealthfoundation.com/grants

 

 

Go back