ώκλαντ: ένα πρότυπο αναπτυξιακού σχεδίου

(comments: 0)

Διαμορφώνοντας ένα κοινό όραμα για την πόλη από τα αναπτυξιακά σχέδια των ελληνικών πόλεων στο παράδειγμα της πόλης του Ώκλαντ στη Νέα Ζηλανδία

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας οι διαδικασίες για την κατάρτιση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.), δηλαδή του νέου Ε.Σ.Π.Α. για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Με βάση τις Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Χώρας, μέσα από ανοιχτές διαδικασίες και με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών οι φορείς καλούνται να διαμορφώσουν τις προτάσεις τους για την περίοδο 2014-2020, ώστε να ενισχυθεί ο διάλογος και το αίσθημα ευθύνης των πολιτών σύμφωνα και με τις προτεραιότητες της Ε.Ε. όπως εκφράζονται στο σχέδιο «Ευρώπη 2020».

Ο στόχος των Δήμων και των Περιφερειών είναι να διαμορφώσουν ένα όραμα ανάπτυξης για την επόμενη εξαετία. Η επιτυχία του σχεδίου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το είδος συμμετοχής και εμπλοκής των πολιτών στη συνδιαμόρφωση αυτού του κοινού οράματος. Ως γνωστόν, τα παραδείγματα συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση των ελληνικών πόλεων είναι περιορισμένα και αφορούν ιδίως τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για τις μελλοντικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της πόλης.

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς αντιμετώπισαν άλλες πόλεις στον κόσμο παρόμοιες περιπτώσεις αποτελεί το «Aucland Plan», ένα σχέδιο τριακονταετίας για την πόλη του Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Τα επόμενα τριάντα χρόνια η πόλη του Ώκλαντ αναμένεται να φιλοξενήσει ένα εκατομμύριο καινούριους κατοίκους, το οποίο μεταφράζεται σε 75% πληθυσμιακή αύξηση περίπου. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που ο Δήμος του Ώκλαντ αποφάσισε να καταρτίσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο ώστε μέχρι το 2040 να μετατρέψει το Ώκλαντ στην πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου. Το «Auckland Plan» σχεδιάστηκε μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας στην οποία πήραν μέρος πάνω από 1.700 κάτοικοι.

Μέσω του «Auckland Plan» οι κάτοικοι του Ώκλαντ όρισαν τις προτεραιότητες της πόλης και κατέθεσαν ένα κοινό όραμα για τα επόμενα τριάντα χρόνια. Το στρατηγικό σχέδιο αφορά τόσο την οικονομία όσο και το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Το κόστος κατάρτισης του σχεδίου καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό, ενώ για την υλοποίηση συνέβαλαν διάφορες πηγές χρηματοδότησης – π.χ. από την κεντρική κυβέρνηση, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αλλά και από εναλλακτικές πηγές.

Η συμμετοχή ήταν ανοιχτή (self-selection) για όλους τους κατοίκους του Ώκλαντ. Η ανοιχτή πρόσκληση έγινε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το διαδίκτυο αλλά και από παρουσιάσεις που έλαβαν χώρα σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011 με μια ημερίδα όπου στη συζήτηση για το μέλλον του Ώκλαντ συμμετείχαν 500 εγγεγραμμένοι κάτοικοι περίπου. Τα μέσα ενημέρωσης κάλυψαν την ημερίδα δίνοντας έτσι μεγαλύτερη προβολή, ενώ την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος καταθέτοντας το όραμά του για την πόλη. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε εργαστήριο από όπου προέκυψαν ιδέες και προτεραιότητες για την πόλη.

Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων συνοψίστηκαν σε ένα έγγραφο συζήτησης για την προετοιμασία ενός πρώτου προσχεδίου του «Auckland Plan». Το έγγραφο αυτό τέθηκε σε ανοιχτή διαβούλευση και οι πολίτες του Ώκλαντ κατέθεσαν τις θέσεις τους με τα σχόλιά τους στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με τη φυσική τους παρουσία στις ανοιχτές εκδηλώσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε πάνω από 8.000 σχόλια και ιδέες.

Παράλληλα, από τα τέλη Μαρτίου ώς τις αρχές Αυγούστου, ο Δήμος διοργάνωσε ορισμένες συναντήσεις με όλα τα τοπικά συμβούλια της πόλης, αλλά και θεματικά εργαστήρια με φορείς της πόλης, με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών καθώς και με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με αποτέλεσμα να λάβει ο Δήμος 1.000 περίπου τοποθετήσεις/προτάσεις για το «Auckland Plan». Αυτό που προέκυψε απ’ όλη αυτή τη διαδικασία ήταν η παραγωγή ενός πρώτου σχεδίου το οποίο στη συνέχεια τέθηκε σε δεύτερη φάση διαβούλευσης με τους πολίτες και τους φορείς.

Επί δύο μήνες τα αντίγραφα του σχεδίου ήταν διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, στις τοπικές βιβλιοθήκες, στα τοπικά και δημοτικά γραφεία όπου οι πολίτες μπορούσαν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις τους. Σε ένα επόμενο στάδιο ακολούθησαν ανοιχτές ακροάσεις πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του σχεδίου. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου και εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2012.

Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι πολίτες του Ώκλαντ ήρθαν σε επαφή με δεδομένα και αναλύσεις που αφορούσαν οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία της πόλης τους και ενημερώθηκαν εις βάθος για τις συνθήκες και τους παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, ενώ ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία να παραγάγουν δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες για το μέλλον του Ώκλαντ.

Μαθαίνοντας από το παράδειγμα της Νέας Ζηλανδίας, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης θα μπορούσε να αποτελέσει για τις ελληνικές πόλεις μια μοναδική ευκαιρία για να δημιουργηθούν νέες σχέσεις και δομές μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://theplan.theaucklandplan.govt.nz/

Λίνα Λιάκου

Go back