εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δήμο αθηναίων

(comments: 0)

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε τη λειτουργία δύο εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα διευκολύνουν την επίλυση των προβλημάτων και θα επιτρέπουν στους πολίτες να ελέγχουν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα τη διοίκηση. 

* Η πρώτη εφαρμογή που τη βρίσκετε εδώ https://www.cityofathens.gr/khe/protocol δίνει τη δυνατότητα στον δημότη να παρακολουθεί την πορεία του εγγράφου που έχει καταθέσει σε υπηρεσία του Δήμου

* Η δεύτερη εφαρμογή που μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.cityofathens.gr/khe/crm/new επιτρέπει την υποβολή αιτημάτων πολιτών ή αιτημάτων για πληροφορίες για οτιδήποτε συμβαίνει στα όρια του Δήμου Αθηναίων (λάμπες, λακκούβες κτλ.). Οτιδήποτε εισάγει ο χρήστης, καταχωρίζεται αυτομάτως στην εφαρμογή CRM και στη συνέχεια αναλαμβάνει το τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών (το 1595) να το προωθήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, να το παρακολουθήσει και να ενημερώσει τον αιτούντα για την πορεία διεκπεραίωσης.

Go back