διαγωνισμός «εφαρμογές για τη θεσσαλονίκη»

(comments: 0)

Ο διαγωνισμός «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» στοχεύει στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web και κινητών τηλεφώνων που θα βελτιώσουν τη λειτουργία της πόλης. Στοχεύει επίσης στη δημιουργία ανοιχτών δεδομένων, είτε με τη διάθεσή τους από τους οργανισμούς της πόλης είτε με τη συλλογή τους από τους πολίτες. Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινότητας με τη συμμετοχή του Δήμου, οργανισμών, φορέων, εταιρειών και πολιτών, η οποία θα βρίσκει νέες λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

1. Ανάπτυξη νέων εφαρμογών, στις οποίες θα γίνεται χρήση ανοιχτών δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων οργανισμών της πόλης,

2. Προσαρμογή ήδη υπαρχουσών εφαρμογών ανοιχτού κώδικα στις ανάγκες της Θεσσαλονίκης, και

3. Δημιουργία ανοιχτών δεδομένων από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες:http://thessaloniki.appsforgreece.eu/

Λίνα Λιάκου

Go back