νέα / news

νέα ύλη 18.12.2103

Το λογισμικό Liquid Feedback
Πώς η δημόσια συμμετοχή γίνεται πραγματικότητα μέσω του διαδικτύου στην Κάτω Σαξωνία της Γερμανίας

Liquid Democracy
H Liquid Democracy Association και το συμμετοχικό λογισμικό Adhocracy

Δίκτυο Μεσόγειος SOS - Ελευσίνα
Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις-Λιμάνια: «Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020». Εγχειρίδιο Χρήσης του Δικτύου Μεσόγειος SOS για το πώς λειτουργεί μια διαδικασία Διαβούλευσης για τη δημιουργία Κοινού Οράματος, με παραδείγματα από την περίπτωση της Ελευσίνας

Δίκτυο Μεσόγειος SOS - Warema
Tα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και εφαρμογής συμμετοχικών διαδικασιών για τη διαχείριση υδάτινων πόρων σε Προστατευόμενες Περιοχές INTERREG III B - WAREMA (Water Management Resources in Protected Areas) που υλοποιήθηκε από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.

Η δημόσια συμμετοχή στη Γερμανία

Μια ενδιαφέρουσα σύνοψη από τον Βόλφγκανγκ Πωλ (Ίδρυμα Χάϊνριχ Μπελ)

e-dialogos
Ένα καινοτόμο έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την πόλη των Τρικάλων

Ανοιχτά δεδομένα
τα ανοιχτά δεδομένα και ο ρόλος τους στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας: τρία παραδείγματα εφαρμογών από τη Μεγάλη Βρετανία

Διαχείριση συνοικιών Βερολίνου
Το πρόγραμμα «Διαχείριση Συνοικιών Βερολίνου» μεταφέρει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την κοινωνική ανάπτυξη στο τοπικό επίπεδο

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΣυνΑθηνά
«ΣυνΑθηνά»: Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει τις δράσεις των ομάδων της πόλης δημιουργώντας έναν κοινό τόπο επικοινωνίας και δικτύωσης

Το γερμανικό ινστιτούτο DICO
Το Γερμανικό Ινστιτούτο για το Community Organizing (DICO) αποτελεί κέντρο ανάπτυξης ανεξάρτητων ευρείας βάσης οργανώσεων των πολιτών που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του Community Organizing

Συμμετοχικός προϋπολογισμός
ένα διεθνές παράδειγμα συμμετοχικής δημοκρατίας

Read more …