η συμμετοχή συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να έχουν λόγο για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντός τους, είτε αυτό είναι η συνοικία είτε η κοινότητα ή η περιφέρειά τους. Θέλουν να επηρεάσουν τις μελλοντικές εξελίξεις και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής τους. Σήμερα, πολλοί υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τα οφέλη που προκύπτουν από την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία με τους ενεργούς πολίτες.

 

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες καταστάσεις στις οποίες ενδεχομένως έχετε βρεθεί κι εσείς οι ίδιοι:

■ Ως πολίτης έχετε προσκληθεί να λάβετε μέρος σε μια συμμετοχική διαδικασία. Ίσως, ακόμα, να αναρωτιέστε πώς θα μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε τέτοιες πρωτοβουλίες για να γνωστοποιήσετε κάποιες ιδέες σας που αφορούν σχέδια δράσης.

■ Ως πολιτικός, σας πλησιάζουν απλοί πολίτες που επιθυμούν να συμβάλουν με τις ιδέες τους σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ακόμη, μπορεί να επιθυμείτε τη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής σας σε διαδικασίες που αφορούν την ανάπτυξή της.

■ Ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης βλέπετε ότι τόσο οι πολιτικοί όσο και οι απλοί πολίτες επιθυμούν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην ανάπτυξη ή/και στην εφαρμογή κάποιου σχεδίου.

■ Ως επιχειρηματίας θέλετε να επεκτείνετε τις δραστηριότητές σας. Σκοπεύετε η εφαρμογή του σχεδίου σας να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και γι’ αυτό αρχίζετε διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

■ Ως εκπρόσωπος οργάνωσης της κοινωνίας πολιτών θέλετε κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων να γνωστοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τους προβληματισμούς των ατόμων που εκπροσωπείτε.

Όταν σε μια διαδικασία σχεδιασμού συμμετέχει πλήθος ενδιαφερόμενων μερών –πολίτες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματίες, πολιτικοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης–, οι ιδέες και ο διαθέσιμος όγκος γνώσης αυξάνονται σημαντικά. Όσο περισσότεροι είναι οι συμμετέχοντες τόσο περισσότερες προοπτικές και προτάσεις κατατίθενται και συζητούνται. Έτσι είναι εφικτή η εύρεση διεξοδικών λύσεων στις οποίες λαμβάνεται υπόψη πλήθος συμφερόντων. Η πρόσκληση και η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων μπορούν να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα των αποφάσεων όσο και την αποδοχή τους.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα «Συμμετοχή» σας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να λάβετε ενεργά μέρος στη διαμόρφωση του περιβάλλοντός σας και στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Μέσα από αυτή θα μάθετε:

■ τι σημαίνει δημόσια συμμετοχή,

■ τον τρόπο λειτουργίας των συμμετοχικών διαδικασιών,

■ το πλαίσιο και τα ποιοτικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για μια επιτυχημένη συμμετοχική διαδικασία. Επιπλέον, θα ενημερωθείτε για τους ποικίλους τρόπους συμμετοχής του κοινού.