Εγγραφή

Στόχος της πλατφόρμας «Συμμετοχή» είναι να καταστεί εργαλείο ενημέρωσης και δικτύωσης πολιτών που εμπλέκονται ενεργά σε συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης σε διάφορα επίπεδα και με διαφορετικά μέσα. Το φόρουμ εντός της πλατφόρμας θα προωθεί την κατάθεση και την ανταλλαγή απόψεων, οπτικών και ιδεών επί του θέματος απ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπορείτε να γίνετε ήδη μέλος του φόρουμ – θα σας ενημερώνουμε με email για την εξέλιξη των εργασιών της πλατφόρμας και τη δημιουργία του ελληνικού δικτύου.

Παρακαλούμε καταχωρήστε τα στοιχεία σας και πατήστε  Register. Αμέσως μετά, θα λάβετε ένα e-mail από εμάς με ένα link για να οριστικοποιήσετε την εγγραφή σας.

Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.


Newsletters

What is the sum of 1 and 6?