φόρουμ

Στόχος της πλατφόρμας «Συμμετοχή» είναι να καταστεί εργαλείο ενημέρωσης και δικτύωσης των πολιτών που εμπλέκονται ενεργά σε συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης σε διάφορα επίπεδα και με διαφορετικά μέσα. Το φόρουμ εντός της πλατφόρμας θα προωθεί την κατάθεση και την ανταλλαγή απόψεων, οπτικών και ιδεών επί του θέματος απ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπορείτε να γίνετε τώρα κιόλας μέλος του φόρουμ – θα ενημερώνεστε με ιμέιλ για την εξέλιξη των εργασιών της πλατφόρμας και τη δημιουργία του ελληνικού δικτύου.

Εγγραφή στο φόρουμ