ερωτηματολόγια συμμετοχικών διαδικασιών

Ερωτηματολόγιο δημοσίων σχέσεων

Δραστηριότητες που αφορούν πληροφόρηση και τα ΜΜΕ

– Είναι αρκετοί οι διαθέσιμοι πόροι για δημόσιες σχέσεις;

– Είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση και τα ΜΜΕ;

– Είναι σαφές ποιος είναι ο στόχος των δημοσίων σχέσεων (αρχική ενημέρωση για το σχέδιο, δραστηριοποίηση πολιτών ώστε να συμμετέχουν, διαρκής κάλυψη της διαδικασίας κτλ.) και ποιες μορφές πληροφόρησης είναι οι καταλληλότερες για να επιτευχθεί αυτός;

– Είναι σαφές ποιες είναι οι ομάδες-στόχος (νέοι, μετανάστες κτλ.) και ποιο μήνυμα είναι το καταλληλότερο γι’ αυτές;

– Υπάρχουν διαθέσιμα μέσα πληροφόρησης του κοινού (πρόσβαση στους προγραμματιζόμενους σχεδιασμούς, εκθέσεις, ενημερωτική συνάντηση, ιστοσελίδα, τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, σημεία επιτόπου ενημέρωσης κτλ.);

– Έχουν οι απλοί πολίτες τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους για τη σχεδιαζόμενη δράση (κουτί προτάσεων, ιστοσελίδα ηλεκτρονικής διαβούλευσης, τηλεφωνική γραμμή, δημόσια συζήτηση κτλ.); Είναι σαφές τι απογίνονται οι γνώμες που εκφράζονται/τα ερωτήματα που τίθενται;

– Πρόκειται να γίνει χρήση όλων των κατάλληλων μέσων ενημέρωσης (ημερήσια και εβδομαδιαία έντυπα, ειδικός τύπος, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, τηλεόραση κτλ.) ώστε να ενημερωθεί το κοινό;

– Έχουν οι συμμετέχοντες λόγο στις αποφάσεις που αφορούν το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της ενημέρωσης προς τον τύπο και το κοινό;

– Έχουν καθορίσει οι συμμετέχοντες από κοινού κανόνες για τη σχέση τους με τα έντυπα μέσα και το κοινό (απάντηση σε έρευνες, δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου κτλ.);

– Είναι σαφές ποιες πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχική διαδικασία θα κριθούν ως εμπιστευτικές και ποιες θα διοχετευτούν στον τύπο και το κοινό;

– Έχουν συμφωνήσει όλοι οι συμμετέχοντες να απαγορευτεί η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και να απέχουν –σε προσωπικό επίπεδο– από επαφές με τα έντυπα μέσα και το κοινό;

– Θα προσκληθούν δημοσιογράφοι σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες θα ήταν καλό να κοινοποιηθούν στο ευρύ κοινό;